Polecamy

Współpraca

Reklamy

XII Sesja Rady Miejskiej

PDFDrukujEmail

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Wczorajsza XII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od uroczystości wręczenia stypendiów burmistrza trójce uczniów. Stypendium naukowe otrzymał Kornel Zieliński. Stypendia sportowe przyznano Marcie Chrabąszcz i Filipowi Cukrowskiemu.

Dyplomami za szczególne osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej uhonorowano również zapaśników z sekcji zapaśniczej MKS Rokita i ich trenerów.
Burmistrz Stanisław Jastrzębski wprowadził pod obrady projekt uchwały dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na remonty kolejnych dróg w ramach tzw. "schetynówek". Wniosek dotyczy dróg wewnątrz osiedla Stary Warzyń. W porównaniu do poprzednich wniosków ten jest mniej korzystny dla gmin i powiatów, bowiem zmienił się sposób finansowania. Teraz 30 procent kosztów będzie pokrywanych z budżetu państwa, natomiast 70 procent z budżetu gminy. Radni tę uchwałę podjęli jednogłośnie.
Rada zlikwidowała Gminne Biuro Promocji i Informacji jako samodzielną jednostkę budżetową i włączyła biuro w strukturę Urzędu Miejskiego jako wydział. Radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy, a także podjęli uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach.
Rada uchwaliła nowy regulamin dotyczący porządku i czystości w gminie oraz uchwałę w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zasad ich wyłapywania.
Wybrała też dwóch ławników do Sądu Rodzinnego w Wołowie.
Pewne kontrowersje pomiędzy koalicją a opozycją wzbudziła uchwała dotycząca nazwy ronda. Trójka radnych - Eugeniusz Skorupka, Andrzej Lech i Halina Wiśniewska - wprowadziła pod obrady uchwałę o nazwaniu ronda imieniem "Solidarności". Uchwała przeszła przy trzech głosach wstrzymujących się. Grupa "Dolnobrzeżan" chciała przeprowadzić sondę wśród mieszkańców i dopiero po uzyskaniu wyników podjąć decyzję w sprawie nazwy dla ronda.
Na zakończenie obrad zabrała głos prezes PCM Jolanta Klimkiewicz, która nie tylko podziękowała radnym za przekazanie środków dla spółki, ale również poinformowała o pracach remontowych prowadzonych w obiektach spółki oraz planach związanych z kontraktowaniem usług w Narodowym Funduszu Zdrowia.

źródlo: brzegdolny.pl


+ 0
+ 0
 

stat4u