Polecamy

Współpraca

Reklamy

Nowy przepis w kodeksie karnym art. 254a k.k.

PDFDrukujEmail

Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 

„Art. 254a. Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej lub trolejbusowej, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Istota czynu polega na zaborze, zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu niezdatnym do użytku części sieci infrastruktury, niezbędnej do zaspokojenia potrzeby ludności, sieci telekomunikacyjnej oraz linii kolejowych i tramwajowych.

Sprawcy, którzy dokonują zaboru między innymi elementów wykonanych z metali szlachetnych — trakcji i szyn kolejowych, kabli telekomunikacyjnych, studzienek rewizyjnych, przewodów elektrycznych, kondensatorów, itp. muszą liczyć się na większą odpowiedzialnością karną za popełniony czyn.

Ustawodawca wprowadzając nowy przepis karny zaostrzył sankcje karne od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, gdzie w przypadku potocznie zwanej kradzieży – „art. 278. § 1 – Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą…” odpowiedzialność karna jest od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Oficer Prasowy KPP w Wołowie

asp. Piotr Lewucha


+ 6
+ 0
 

stat4u